Reservdelar

 • Rensventiler och membran

 • Slussmatare och spjäll

 • Fläktar och fläkthjul

 • Kontroll- och övervakningsvakter för tryck, flöde, temp och vacuum etcetera.

 • Automatik till filteranläggningen, allt från tidsstyrd Rensautomatik till kompletta styrsystem.

Filtermedia

 • Filterkassetter typ ITK och Bahco

 • Filterslangar till samtliga filterapplikationer

 • Filterpatroner

 • Filterkorgar till de flesta filtertyper

Filtertyper/anläggningar

 • Patronfilter

 • Kassettfilter

 • Slangfilter med tryckluftrensning

 • Slangfilter med fläkt- eller repulsrensning

 • Cyklonfilter / Cykloner, Pre-cleaners

 • Vakuumanläggningar / Dammsugare

Något ni undrar över?